ИЗВРШНИ ОДБОР

Андреја Младеновић, председник извршног одбора

Рођен je 15. марта 1975. године у Београду. По занимању дипломирани интернационални менаџер и правник. Завршио је мастер акдемске студије на Факултету за инжењерски интернационални менаџмент и уписао докторске студије на Европском универзитету у Београду.

Као потпредседник општине Земун и одборник Скупштине општине Земун, од 2000. до 2004. године, обављао је послове везане за спорт и омладину, избегличка и социјална питања и односе са верским заједницама.

Од 2004. до 2008.  био је члан Градског већа града Београда, на пословима из области спорта и омладине. Током тог мандата је и потпредседник Организационог одбора Европске олимпијаде младих, игара које су се одржале 2007. године у Београду и члан Извршног комитета Организационог одбора Универзијаде која је одржана 2009. у Београду.

У Скупштини града Београда одборник је од 2004. и шеф одборничке групе Демократске странке Србије од 2004. до 2014. Од 2014. године је заменик градоначелника Београда. Члан је Демократске странке Србије од 1994. и у тој странци је обављао више функција: члан Извршног одбора, председник омладине, портпарол и председник Градског одбора Београда.

Обавља и функцију потпредседника кошаркашког клуба Партизан.

Говори енглески језик.

Ожењен је, отац троје деце.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Милутиновић Марко, потпредседник, координатор за Београд

Рођен је 1985. године у Београду. Дипломирани правник – мастер. Студент докторских студија Правног факултета  Универзитета у Београду.  Запослен у Вишем суду у Београду, на месту вишег судијског сарадника. Некадашњи студент продекан Правног факултета и студент проректор Универзитета у Београду. Члан ДСС од 2003. године. Обављао је функције члана ГОО ДСС Чукарица, у два мандата члан Председништва Омладине ДСС, некадашњи председник ГрО ОДСС Београд. Фебруара месеца 2010. године изабран је први пут за члана Председништва ДСС да би јануара 2014. године поново био изабран за на исту функцију коју и тренутно обавља. Тренирао кошарку. Говори енглески језик

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Чулић Дејан, потпредседник, координатор за Мачвански округ, задужен за информисање и медије

Рођен 1971. године у Београду. Дипл. инг. информатике и инг. електротехнике. Оснивач је ДСС-а и други председник Омладине ДСС (председник СДОС-а у периоду 95′-96′). Више пута је биран за члана Главног одбора ДСС. Члан је ИО ДСС и портпарол Градског одбора ДСС Београд. Ради као систем-администратор у ГО Вождовац. Одборник је у Скупштини града Београда. Говори енглески и француски језик. Ожењен, отац двоје деце.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Балаћ Милан, потпредседник, координатор за Јужнобачки округ

Рођен је 1965 године у Книну. По образовању је дипломирани економиста, завршио економски факултет у Суботици. Од 1996. године запослен у Рафинерији нафте у Новом Саду где је прошао разне послове да би постао директор Рафинерије 2006. године. У ЈГСП Нови Сад прелази 2012. године из Нафтне индустрије Србије са места в.д. директора дирекције за МТ и СП блока Сервиси. Од септембра 2012. до јуна 2014. био директор ЈГСП Нови Сад. У јуну 2014. прелази на место директора ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“. Члан ДСС од 2002. године. Члан ГО ДСС Нови Сад од 2009. године. Ожењен, отац двоје деце.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Мијачић Иван, потпредседник, координатор за Расински и Топлички округ

Рођен 25.04.1976.године у Крушевцу. Дипломирао на Правном факултету у Београду. Обављао дужност директора општих и правних послова и помоћника генералног директора за правна питања у предузећу „Крушевацпут“ АД Крушевац. Именован на дужност законског заступника капитала у предузећу „Eco Inos“ AD Крушевац у периоду од  2006. до 2007. од стране Владе Републике Србије. Обављао дужност председника Комисије за градско грађевинско земљиште при Скупштини града Крушевца од 2006. до 2009.

Члан Градског Већа града Крушевца од 2012. до данас, задужен за урбанизам и грађевину.

Члан Градског одбора ДСС Крушевац од 2006., у три мандата. Члан Главног одбора ДСС у претходном мандату. Одборник у Скупштини града Крушевца од 2009. до 2012. Обавља функцију потпредседника Градског одбора ДСС Крушевац.

Ожењен, отац једног детета.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Илић Саша, потпредседник, координатор за Нишавски и Пиротски округ

Рoђeн 1964.гoдинe у Нишу. Зaвршиo Прaвни фaкултeт у Нишу, бaви сe aдвoкaтурoм. Oжeњeн, oтaц двoje дeцe. Нa функциjи пoдпрeдсeдникa Грaдскoг oдбoрa ДСС у Нишу. Oдбoрник у Скупштини грaдa у двa мaндaтa, бивши члaн Грaдскoг вeћa, у двa мaндaтa члaн Глaвнoг oдбoрa ДСС.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Милић Марина, координатор за Борски и Зајечарски округ

Рођена у Зајечару 20.12.1976. у Зајечару. Завршила Правни факултет у Крагујевцу и стекла звање дипломираног правника. Запослена у Привредном суду у Зајечару. Од маја 2012. била је председник Привременог одбора ДСС Зајечар, а на изборима у новембру 2013. изабрана за председника Градског одбора ДСС. Мајка једног детета.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Бранко Вујић, координатор за Браничевски округ

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Стојановић Небојша, координатор за Пчињски округ

Рођен 28.02.1981.године у Лесковцу. По занимању дипломирани правник. Запослен у Јавном предузећу „Пијаца“ Лесковац као заменик директора.Члан странке од 2000.године. Био председник Градског одбора омладине Лесковац и члан Градског одбора Лесковац. Ожењен, отац  два детета.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Бојовић Милан, координатор за Моравички округ

Рођен 16.09.1977. године у Чачку. По занимању дипломирани економиста. Запослен у Националој служби за запошљавање. Дугогодишњи је члан ДСС. Био је на функцијама Потпредседника ГО ДСС Чачак, Шефа информативне службе ДСС Моравичког округа, Портпарола ГО ДСС Чачак и тренера у Центру за едукацију ДСС. Тренутно је Председник ГО ДСС Чачак и члан Главног одбора. Био је одборник у Скупштини града Чачка, а сад обавља функцију Помоћника градоначелника града Чачка за област месне самоуправе и инфраструктуре. Ожењен је и отац је две девојчице. Слави Светог Николу.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Илић Драгослав Буле, координатор за Подунавски и Шумадијски округ

Рођен 08. 12. 1968. године у Крагујевцу. Основну, средњу школу и Машински факултет завршио у Крагујевцу. Запослен у ЈП “Предузеће за изградњу града Крагујевца“. Ожењен, отац једног детета. Одборник Демократске странке Србије у Скупштини града Крагујевца. Председник шумадијског Окружног одбора и потпредседник Градског одбора Демократске странке Србије у Крагујевцу.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Танасковић Иван, координатор за Поморавски округ

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Богавац Владимир, Краљево, координатор за Рашки округ

Рођен у Краљеву 1973. године. По занимању струковни економиста. Два пута био председник Градског одбора Демократске странке Србије. Два пута биран за одборника  у Скупштини града Краљева, а у једном мандату  био и помоћник Градоначелника града Краљева. Отац једног детета.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Гавриловић Бранко, координатор за Златиборски округ

Рођен 16.07.1982. у Ужицу. Завршио основне студије на Математичком факултету у Београду, где је завршио и мастер студије. Члан странке од 2000. године. У два наврата био је председник омладине. Од 2010. до 2013. потпредседник ГО Ужице, а од јуна 2013. преседник ГО Ужице. Тренутно обавља функцију члана градског већа задуженог за социјалну политику, здравство и бригу о младима.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Филиповић Ранко, координатор за Колубарски округ

Рођен 28. априла 1980. године у Ваљеву, а живи у селу Стрмово, општина Лајковац. Основну школу завршио у Лајковцу као носилац Вукове дипломе, потом завршава Специјализовано математичко одељење Ваљевске гимназије, а затим Машински факултет Универзитета у Београду на смеру за Процесну технику. Члан је Демократске странке Србије од 2001. године. У странци је обављао функције потпредседника Општинског одбора, председника и потпредседника Омладинских одбора. Више пута је биран за члана Општинског одбора, а изабиран је и у Главни одбор ДСС, Председништво Омладине ДСС као и Окружни одбор ДСС. Тренутно је председник Општинског одбора Демократске странке Србије Лајковац, као и члан Извршног одбора Демократске странке Србије. У скупштинском сазиву општине Лајковац од 2008. до 2012. године обављао функцију председника Скупштине општине, а у сазиву од 2012. године обавља функцију шефа одборничке групе Демократске странке Србије. Похађао је и завршавао водеће политичке курсеве од чега треба посебно истаћи курсеве Националног демократског института као и Интернационалног републиканског института. Запослен је у ПДРБ Колубара, на површинском копу Тамнава западно поље, где обавља послове као дипломирани машински инжењер на пословима машинске оперативе. Ожењен је супругом Александром дипломираним инжењером технологије и отац је једног детета.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Лазовић Горан, координатор за Косово и Метохију

Рођен 1966. у Лепосавићу. По занимању машински инжењер. Живи и ради у Лепосавићу где обавља функцију директора ЈКП Водовод. Председник Општинког одбора Лепосавић. Ожењен, отац једног детета.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Сандић Зоран, координатор за Јужнобанатски, Средњебанатски и Севернобанатски округ

Рођен 1970. године у Кикинди. Средњу школу завршио у Зрењанину. По занимању инжењер пољопривреде. Члан Странке од  2000. године. Председник ОО ДСС Житиште у периоду од 2000. до 2012. године. Од 2011. године председник Окружног одбора ДСС Средњи Банат. У СО Житиште четири године обављао функцију заменика председника општине и четири године био помоћник председника општине. Ожењен, отац двоје деце.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Дамјан Миљанић, координатор за Севернобачки и Западнобачки округ

Рођен  17.08.1972. у Кули. Дипломирани економиста.  Завршио Факултет техничких наука у Новом Саду, смер телекомуникације и рачунарство. Тренутно на Мастер студијама, смер: менаџмент у сектору финансија. Радио на пословима осигурања у WIENER STADTISCHE,  директор Агенције за развој општине Кула, заменик председника општине Кула, директор ЈКП „Комуналац“. Председник ОО  Кула и члан Главног одбора ДСС. Ожењен, отац једног детета.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Семеновић Зоран, координатор за Сремски округ

Рођен 1974. године у Мелбурну. Звање дипломираног инжењера агроекономије стекао на Пољопривредном факултету новосадског универзитета. Члан је Демократске странке Србије од 2001. године и одмах активно укључен у рад Општинског одбора Шид. Обављао функције потпредседника ОО ДСС Шид, Председника ОО ДСС Срем, од 2009. године члан ИО ДСС. У два мандата био одборник ДСС у Скупштини општине Шид и шеф одборничке групе. Запослен је у ЈП за стамбене услуге и грађевинско земљиште општине Шид на месту директора. Ожењен, отац сина Николе и ћерки Анђеле и Николине. Живи у Шиду.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ђурин Милош, задужен за едукацију и омладину

Рoђен 12. јула 1986. у Панчеву. Основну школу „Стевица Јовановић“ и Гимназију „Урош Предић“ завршио у Панчеву. Тренутно студент Правног факултета Универзитета у Београду. Од страначких функција до сада био председник Градског одбора Омладине ДСС Панчево, члан Покрајинског одбора Омладине ДСС за Војводину, а тренутно на функцијама председника Извршног одбора Омладине ДСС, председника Покрајинског одбора Омладине ДСС за Војводину, члана Председништва Омладине ДСС и члана Градског одбора ДСС Панчево.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Тодоровић Ненад, задужен за базу чланства, кадрове и информатичку подршку

Рођен је у Кикинди, где је завршио основну школу и гимназију, а данас живи у Београду. Бивши је државни репрезентативац у каратеу, нослилац звања мајстора црног појаса – II DAN и освајач многобројних медаља на светском, европском и државном нивоу. По доласку у Београд на студије, запошљава се као информатичар и усавршава у тој области. У Омладини ДСС је био председник Општинског одбора у Кикинди, потпредседник Покрајинског одбора за Војводину, потпредседник Извршног одбора, члан Председништва, а тренутно је председник Савета Омладине ДСС и члан Извршног одбора ДСС. Ожењен је, предузетник и власник предузећа из области информационих технологија

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Миливојевић Андреја, координатор за Јабланички округ, задужен за међународну сарадњу

Рођен 24.9.1982. године у Бриселу. Дипломирани политиколог. Основно образовање стекао у College Foch у Стразбуру, матурант Прве београдске гимназије, дипломирао на Факултету политичких наука у Београду. Изабран за младог лидера Србије 2006. године од стране BFPE. Учесник великог броја међународних скупова и семинара у земљи и иностранству. Говори течно француски и енглески. Члан ДСС од пунолетства.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Пешовић Зоран, зaдужeн зa сaрaдњу сa Пoлитичким сaвeтoм, Стручним саветом, рeсoрним oдбoрима и координацију са функционерима на локалном нивоу

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ђорђевић Исидора, задужена за омладину, едукацију и женску мрежу

Рођена је 10. јула 1989. године у Београду.  Апсолвент Економског факултета Универзитата у Београду. Члан је Демократске странке Србије од септембра 2007. године. Била је технички секретар Извршног одбора ОО ОДСС Палилула. Од 2008. године је члан Општинског одбора Омладине Демократске странке Србије – Палилула, била потпредседник, а касније и председник. У априлу 2011. године је изабрана за члана Студентског парламента економског факултета. На редовној Скупштини Градског одбора ОДСС Београд изабрана за потпредседника. На предлог градске омладине члан је Градског одбора ДСС Београд. На последњој Скупштини странке изабрана за члана Главног одбора.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Новаковић Душан, задужен за акције и едукацију

Рођен је 1985. године у Земуну. Завршио Електротехничку школу „Никола Тесла“ у Београду. Тренутно апсолвент Пољопривредног факултета у Београду на Одсеку за Пољопривредну технику.

Обављао је функције председника Општинског одбора Омладине ДСС – Земун, потпредседникa Градског одбора Омладине ДСС Београд, потпредседника Извршног одбора Омладине ДСС на нивоу Републике Србије, заменика шефа Изборног штаба ДСС Земун у кампањама 2008, 2009, 2012, и 2013. године и потпредседника Општинског одбора ДСС Земун од 2009. – 2010. године. Тренутно је на функцијама потпредседника Општинског одбора Демократске странке Србије у Земуну од 30.маја 2010. године, члана Председништва Омладине Демократске странке Србије на нивоу Републике Србије од 2011. године и председник је Градског одбора Омладине ДСС Београд од септембра 2013. године, члан је Извршног одбора Градског одбора Београд и у кампањи 2014. године обављао функцију члана Изборног штаба.

Од јуна 2009. године је одборник у Скупштини Градске општине Земун где је од 2011 – јула 2013. године обављао дужност Шефа одборничке групе. Од јуна 2012 – октобра 2013. године одборник у Скупштини Града Београда, као и од јуна 2014. године.

Члан је Главног одбора Демократске странке Србије у другом мандату.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ПОДЕЛИТЕ СА ОСТАЛИМА:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • email
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • Live
 • MySpace
 • PDF
 • Ping.fm
 • Reddit
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter