ИЗВРШНИ ОДБОР

Мр МИЛОВАН МИЛОШЕВИЋ, председник Извршног одбора

Рођен 8.11.1964. године у Броду, општина Црна Трава. Стекао звање мастер економије, тренутно на докторским студијама на Универзитету у Новом Саду. Преко 20 година у привреди, више пута награђиван из области привреде. Успешно водио компанију Систем-ФТО 18 година, сада управља компанијом Систем-ФПС група. Од 2004-2008. године обављао функцију председника УО ЈП „Србијашуме“, од 2007-2010. године директор ДСС.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ЗОРАН ПЕШОВИЋ, потпредседник Извршног одбора

Рођен 22.05.1967. године у Прибоју. Завршио Саобраћајни факултет у Београду, специјализирао област безбедност у саобраћају. Запослен у Јавном предузећу „Путеви Србије“ на пословима стандарда и квалитета. Обављао послове: стручног сарадника на Саобраћајном факултету у Београду, директора спољне трговине и маркетинга компаније „Беохемија“ Београд, помоћника директора за саобраћај у Управи за заједничке послове републичких органа, секретара за саобраћај града Београда, председника Савета републичке Дирекције за путеве.

Ожењен, отац троје деце.

……………………………………………………………………………………………………………………….

ЖИВОТА СТАРЧЕВИЋ, потпредседник Извршног одбора и координатор за Нишавски и Поморавски округ

Рођен 1968. године у Јагодини. Дипломирао на Природно математичком факултету у Београду, по занимању је дипломирани географ. Запослен у Министарству просвете као начелник Школске управе са седиштем у Јагодини. Председник Општинског, а касније и Градског одбора Јагодина у три мандата. Члан је ГО ДСС. Одборник у Скупштини града Јагодина. Ожењен, отац двоје деце.

……………………………………………………………………………………………………………………….

ПЕТАР БОЈОВИЋ, потпредседник Извршног одбора и координатор за Моравички округ

Рођен 1973. године у Београду. По занимању адвокат. Председник Општинског одбора ДСС Стари град. Члан већа Градске општине Стари град.

……………………………………………………………………………………………………………………….

ЗОРАН МИШЧЕВИЋ, потпредседник Извршног одбора и координатор за Сремски округ

Рођен 30.06.1961. године у Сремској Митровици. Завршио Филозофски факултет у Новом Саду, смер педагогија. Радио као педагог  у ОШ “Бошко Палковљевић Пинки“ у Сремској Митровици. Политиком се бави од 2000. године. Обављао је функцију председника Општине Сремска Митровица, функцију заменика председника Скупштине Града Сремска Митровица. Одборник у Скупштини Града Сремска Митровица од 2008. године. Председник Градског одбора ДСС и председник Окружног одбора ДСС Срема од 2012. године и тренутно потпредседник Покрајинског одбора.  Ожењен је, отац двоје деце.

……………………………………………………………………………………………………………………….

ТИГРАН КИШ, координатор за Јужнобанатски округ

Рођен 28.08.1964.године у Панчеву. Дипломирао на Правном факултету у Београду. Члан И.О. Председник скупштине града Панчева.

Отац троје деце.

……………………………………………………………………………………………………………………….

ПЕТАР ЋИРОВИЋ, координатор за Јужно-бачки округ

Рођен 10. јануара 1978. године у Новом Саду,где je завршио основну школу и гимназију,као и Правни факултет. Оснивач  и запослен у агенцији за заступање у “Oсигурању Ћировић”. Члан  Демократске странке Србије од 2001. године и обављао  следеће страначке функције: председника МО Петроварадин,потпредседник ГО ДСС омладине Нови Сад,члан и у последња два мандата потпредседник ГО ДСС Нови Сад. Актуелни председник одборничке групе ДСС у Скупштини Града Новог Сада. Ожењен,отац четворо деце.

……………………………………………………………………………………………………………………….

ЖЕЉКО ТОМИЋ, координатор за Севернобанатски  и Севернобачки  округ

Рoђeн je 1965. гoдинe у Нoвoм Сaду. У ДСС je oд нaстajaњa стрaнкe, 1992. гoдинe биo je oснивaч нoвoсaдскoг oдбoрa. Члaн je Глaвнoг oдбoрa стрaнкe.

Oжeњeн je и oтaц jeднoг дeтeтa.

……………………………………………………………………………………………………………………….

ЗОРАН САНДИЋ, координатор за Средњебанатски округ

Рођен 1970. године у Кикинди. Средњу школу завршио у Зрењанину. По занимању инжењер пољопривреде. Члан Странке од  2000. године. Председник ОО ДСС Житиште у периоду од 2000. до 2012. године. Од 2011. године председник Окружног одбора ДСС Средњи Банат. У СО Житиште 4 године обављао функцију заменика председника општине и 4 године био помоћник председника оптине.

Ожењен, отац двоје деце.

……………………………………………………………………………………………………………………….

ЗОРАН СЕМЕНОВИЋ, координатор за Мачвански округ

Рођен 1974. године у Мелбурну. Живи у Шиду. Основну и средњу природно-математичку школу завршио у Шиду, а звање дипл.инг. агроекономије стекао на Пољопривредном факултету новосадског Универзитета.

Члан је Демократске странке Србије од 2001. године и одмах активно укључен у рад Општинског одбора Шид. Већ други мандат обавља послове Потпредседника Општинског одбора Шид и шефа изборног штаба. Председник је Окружног одбора за Срем. У два мандата био одборник ДСС у Скупштини општине Шид и шеф одборничке групе. Запослен је у ЈП за стамбене услуге и грађевинско земљиште општине Шид на месту директора ЈП.

……………………………………………………………………………………………………………………….

АЛЕКСАНДАР ПЕЈЧИЋ, координатор за Јабланички и Пчињски округ

Рођен 04.03.1968.године у Лесковцу. Факултет физичке културе завршио у Нишу, где је уписао постдипломске студије.

Био председник ОО Лесковац и кандидат за народног посланика. Сада је члан ГО и ИО ДСС. Био је директор Спортско-рекреативног центра «Дубочица » у Лесковцу и начелник Јабланичког управног округа.

Ожењен, отац једног детета.

……………………………………………………………………………………………………………………….

ДРАГАН ГЕЈО, координатор за Пиротски округ

Рoђeн 1956. гoдинe у Вучитрну. Oд 1964. гoдинe живи у Нишу Пo зaнимaњу је диплoмирaни пeдaгoг физичкe културe. Члaн ДСС oд 1996. гoдинe, и у вишe нaврaтa бирaн зa члaнa Грaдскoг oдбoрa и прeдсeдникa Oдбoрa зa прoсвeту. Обављао је дужност дирeктoрa OШ „Цaр Кoнстaнтин“ у Нишу, као и нaчeлникa Шкoлскe упрaвe зa Нишaвски, Пирoтски и Toплички упрaвни oкруг. Tрeнутнo је прeдсeдник  Удружeњa пeдaгoгa физичкe културe у Нишу и прeдсeдник удружeњa „Приjaтeљи дeцe Грaдa Нишa“. Зaпoслeн  у Mинистaрству прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja, сa звaњeм сaмoстaлнoг прoсвeтнoг сaвeтникa.

……………………………………………………………………………………………………………………….

ДРАГАН АЗДЕЈКОВИЋ, координатор за  Расински округ

Рођен 1964. године. Дипломирани економиста.

Члан странке од 1992. године.  Био је председник  Градског одбора ДСС и Извршног одбора Скупштине општине Крушевац и градоначелник Крушевца.

……………………………………………………………………………………………………………………….

ДЕЈАН ШУЛКИЋ, координатор за Подунавски округ

Рођен 22. октобра 1972. године.

Дипломирао на Правном факултету у Крагујевцу. Радио је у привреди на правним пословима и био директор ЈП за Планирање и изградњу „Плана“. На локалним изборима 2012. године Изабран за председника Општине у трећем мандату. Председник Општинског одбора ДСС од 2001. године.

……………………………………………………………………………………………………………………….

ДЕЈАН ЧУЛИЋ, координатор за Зајечарски округ

Рођен 1971. године у Београду. Дипл. инг. информатике и инг. електротехнике. Оснивач је ДСС-а и други председник Омладине ДСС (председник СДОС-а у периоду 95′-96′). Члан је Главног одбора ДСС и портпарол Градског одбора ДСС Београд. Активан је у изборним штабовима на свим нивоима странке. Изабран је за одборника Скупштине града Београда на изборима, одржаним у мају 2012. године. Говори енглески и француски језик.

Ожењен, отац двоје деце.

……………………………………………………………………………………………………………………….

ДАМИР ШИМПРАГА, координатор за Борски округ

Рођен 11.04. 1983. године у Београду. Завршио Вишу саобраћајну школу. Обављао је послове шефа кабинета потпредседника Скупштине републике Србије, и био члан Управног одбора ЈКП „Јавна расвета“ Београд.

……………………………………………………………………………………………………………………….

АРСЕН ЂУРИЋ, координатор за Златиборски округ

Рођен 07.08.1973.године у Ужицу.

Дипломирани економиста, тренутно на последипломским студијама на Факултету за туризам и хотелијерство из Београда.Члан ДСС од 1994.године. Народни посланик у Скупштини Србије од 2003.године. Члан је ИО ДСС.

Ожењен.

……………………………………………………………………………………………………………………….

ВЛАДАН ЈАКОВЉЕВИЋ, координатор за Рашки округ

……………………………………………………………………………………………………………………….

СЛАВИША СТАЛЕТОВИЋ, координатор за Косово и Метохију

Рођен 10. децембра1964. године у Скопљу. Дипломирао на Економском факултету у Београду. Током деведесетих година активни учесник у опозиционим дешавањима у Београду. Од 2002-2008 обављао функцију потпредседника општине. После локалних избора 11. маја 2008.године изабран за заменика председника Општине Штрпце коју и даље обавља. Члан делегације Владе Републике Србије на разговорима о статусу Косова и Метохије у Бечу. Од 2001. године председник Општинског одбора ДСС у Штрпцу. Потпредседник Покрајинског одбора ДСС за Косово и Метохију и члан Главног одбора ДСС.

……………………………………………………………………………………………………………………….

др НИКОЛА ПЕШИЋ, координатор за Топлички округ

Рођен 1986. године у Београду. Основну школу завршио у Сурдулици, Гимназију „Јован Скерлић“ у Владичином Хану. 2012 дипломирао на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Има ФЦЕ сертификат Универзитета у Кембриџу о знању енглеског језика, а служи се и немачким.

……………………………………………………………………………………………………………………….

АНДРЕЈА МИЛИВОЈЕВИЋ, координатор за Београд

Рођен 24.9.1982. године у Бриселу. Дипломирани политиколог. Основно образовање стекао у College Foch у Стразбуру, матурант Прве београдске гимназије, дипломирао на Факултету политичких наука у Београду. Изабран за младог лидера Србије 2006. године од стране BFPE. Учесник великог броја међународних скупова и семинара у земљи и иностранству. Говори течно француски и енглески. Члан ДСС од пунолетства.

……………………………………………………………………………………………………………………….

НИКОЛА ЛАЗИЋ, координатор за Београд

Рођен у Београду 1974. године. По професији је доктор стоматологије. Обавља посао Међународног секретара странке.

Гимназију је завршио у Мичигену,САД, а потом дипомирао на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду. Стекао  је сертификат „Лидери у југоисточној Европи“, Harvard Kennedy School, као и сертификат „Промоција инвестирања“ Министарства трговине НР Кине.

Био је одборник у Скупштини Београда, потпредседник ИО СО Нови Београд,  посланик у Скупштини Србије и Црне Горе, где је обављао дужност Заменика председника Одбора за спољне послове и члана делегације СЦГ у ПС ОЕБС. Од 2007. до 2012. био народни посланик у НС РС, у оба мандата члан Одбора за спољне послове, а у другом мандату члан делегације НС РС у Парламентарној скупштини НАТО и председник Парламентарне групе пријатељства са Шпанијом.

Два пута биран за председника ОО ДСС Нови Београд, био члан Извршног одбора ДСС у два мандата, као и члан Савета ДСС задужен за спољне послове.

……………………………………………………………………………………………………………………….

ДУШКО ТАРБУК, координатор за Браничевски округ

Рођен 1972. године у Земуну. Радио у маркетиншким агенцијама „SATCHI & SATCHI“ и „LEO BURNETT“. Члан Странке од 1994. године. Три пута вршио дужност председника МО Галеника и у три мандата био председник Општинског одбора ДСС Земун.  Члан је Градског одбора ДСС Београд и у неколико наврата обављао функцију Шефа Општинског изборног штаба. Од 2000.-2004 године обављао функцију одборника у СО Земун, од 2008-2009. године функцију заменика председника Општине Земун, а од 2009. до данас помоћника председника Општине Земун. Ожењен, отац једног детета.

……………………………………………………………………………………………………………………….

ПРЕДРАГ ЏАЈЕВИЋ, координатор за Шумадијски округ

Рођен 7. 08. 1968. године у Крагујевцу. Основну и средњу школу завршио у Крагујевцу и дипломирао на Машинском факултету у Крагујевцу. Запослен у ЈП Србијагас као технички руководилац РЈ Крагујевац. Ожењен, отац двоје деце. Председник Градског одбора у Крагујевцу и члан Главног одбора Демократске странке Србије.

……………………………………………………………………………………………………………………….

НЕМАЊА ПЕТРОВИЋ, координатор за Колубарски округ

Рођен је 25. јула 1984. године у Лазаревцу. Немања Петровић је дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију, Дипломирао је на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду. Током свог студирања био је студент продекан Пољопривредног факултета, први председник Студентског парламента Универзитета у Београду и први председник Студентске конференције универзитета Србије (СКОНУС). Био је председник Омладине ДСС од 2011. до 2013. године, генерални секретар ОДСС од 2009. до 2011. године, у два мандата члан Извршног одбора ОДСС, у периоду од 2006. до 2009. године, председник Општинског одбора Омладине ДСС у Лајковцу од 2005. до 2006. године. Члан је Главног одбора ДСС и одборник ДСС у СО Лајковац. Од априла 2010. до маја 2012. био потпредседник Демократске заједнице младих Европе (DEMYC). Запослен је, говори енглески језик.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ДАМЈАН МИЉАНИЋ, координатор за Западнобачки округ

Рођен  17.08.1972. године, из Куле. Дипломирани економиста.  Завршио Факултет техничких наука у Новом Саду, смер телекомуникације и рачунарство. Тренутно на Мастер студијама, смер: менаџмент у сектору финансија. Радио на пословима осигурања у WIENER STADTISCHE,  директор Агенције за развој општине Кула, заменик председника општине Кула, директор ЈКП „Комуналац“. Председник ОО  Кула и члан Главног одбора ДСС. Ожењен, отац једног детета.

……………………………………………………………………………………………………………………..

НЕНАД ТОДОРОВИЋ, координатор за омладину

Рођен је у Кикинди, где је завршио основну школу и гимназију, а данас живи у Београду. Бивши је државни репрезентативац у каратеу, нослилац звања мајстора црног појаса – II DAN и освајач многобројних медаља на светском, европском и државном нивоу. По доласку у Београд на студије, запошљава се као информатичар и усавршава у тој области. У Омладини ДСС је био председник Општинског одбора у Кикинди, потпредседник Покрајинског одбора за Војводину, потпредседник Извршног одбора, члан Председништва, а тренутно је председник Савета Омладине ДСС и члан Извршног одбора ДСС. Ожењен је, предузетник и власник предузећа из области информационих технологија.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ДРАГАН МАРКОВИЋ, координатор за сарадњу са Економским саветом

Рођен 10.03.1984. године у Београду. У Новом Београду завршио основну школу и Девету гимназију. Дипломирао политикологију на Факултету политичких наука у Београду, а након тога завршио и мастер студије на Економском факултету у Београду. У Економском савету ДСС ангажован на координацији рада Ресорних одбора, анализи закона из области економије, изради програма развоја Србије и општина и градова.

Пише текстове за сајт Фонда Слободан Јовановић.

……………………………………………………………………………………………………………………..

СЛОБОДАН ДАМЊАНОВИЋ, координатор за правна питања

Рођен 01. марта 1963. године у Богатићу. Дипломирао на Правном факултету у Београду. Формирањем прве ДСС Владе именује се на функцију начелника Мачванског округа да би током мандата друге Владе др Војислава Коштунице од 2007. године обављао функцију генералног директора Републичке дирекције за робне резерве Србије. Члан ДСС од оснивања и оснивач и председник ОО ДСС у Богатићу током деведесетих година. У свом вишегодишњем страначком раду бавио се организацијом страначке структуре, а на листи кандидата за народног посланика од 1993. године. Актуелни је председник Окружног одбора ДСС за Мачвански округ, члан Економског савета и Савета странке – Одбора за трговину, као и члан Главног одбора ДСС.

……………………………………………………………………………………………………………………

ВЛАДИМИР ЗАХАРИЈЕВ, координатор за рад са националним мањинама

Рођен 1962. године. Апсолвент Машинског факултета у Нишу. Од 2001. године председник ОО Босилеград у четири мандата, а од 2003. до 2007. год народни посланик у Скупштини РС и председник општине Босилеград. Оснивач је ДСС У Босилеграду и Председник ОО од оснивања до данас. Члан Главног одбора ДСС од 2001 године. Носилац друге по величини листе  – Националног савета Бугара у Србији.

Отац четворо деце, има две унуке.

ПОДЕЛИТЕ СА ОСТАЛИМА:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • email
 • FriendFeed
 • LinkedIn
 • Live
 • MySpace
 • PDF
 • Ping.fm
 • Reddit
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter